Εξακολουθεί να αναπτύσσεται η αγορά κοκαΐνης στην Ευρώπη.

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, τόσο ο αριθμός κατασχέσεων όσο και οι κατασχεθέντες όγκοι κοκαΐνης στην Ευρώπη είναι υψηλότεροι από κάθε άλλη εποχή στο παρελθόν. Η κοκαΐνη εισέρχεται στην Ευρώπη από διάφορες οδούς και με διάφορα μέσα, παρατηρείται πάντως αύξηση της διακίνησης μεγάλων φορτίων μέσα από σημαντικά λιμάνια, με χρήση εμπορευματοκιβωτίων.

Η αυξημένη διαθεσιμότητα της ουσίας φαίνεται και από τις εκτιμήσεις για τα επίπεδα καθαρότητας της κοκαΐνης σε επίπεδο λιανικής, που είναι τα υψηλότερα εδώ και μια δεκαετία. Στο μεσαίο επίπεδο και στο επίπεδο της λιανικής είναι ορατή η αναδιοργάνωση της αλυσίδας προμήθειας κοκαΐνης και των εμπλεκομένων μερών, με την εμφάνιση κατακερματισμένων, χαλαρότερων και πιο οριζόντιων οργανωτικών δομών. 

Στην αγορά εισήλθαν μικρότερες ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών πληροφορικής, όπως η κρυπτογράφηση, οι αγορές του σκοτεινού δικτύου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μικροδιακίνηση και τα κρυπτονομίσματα. Το επιχειρηματικό δαιμόνιο στην ανταγωνιστική αγορά της κοκαΐνης φαίνεται και από τις καινοτόμες στρατηγικές διανομής, όπως τα τηλεφωνικά κέντρα αποκλειστικά για πώληση κοκαΐνης. 

Αυτές οι νέες μέθοδοι μοιάζει να αντικατοπτρίζουν σε κάποιο βαθμό τις αναταράξεις στην αγορά που παρατηρούνται και σε άλλους τομείς λόγω της ευρείας χρήσης των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, με άλλα λόγια την πιθανή «ουμπεροποίηση» της εμπορίας κοκαΐνης —μια ανταγωνιστική αγορά στην οποία οι πωλητές ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον παρέχοντας πρόσθετες υπηρεσίες, όπως δυνατότητα ταχείας και ευέλικτης παράδοσης.

πηγή : Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2019: Τάσεις και εξελίξεις