Παθολόγικος Τζόγος μια κλιμακούμενη συμπερίφορα

Ο Τζόγος αποτελεί ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο που άλλοτε αποτελεί μια ψυχαγωγική δραστηριότητα και άλλοτε καταλήγει ως μια σχέση εξάρτησης του παίκτη με το παιχνίδι. Η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ενέχει την έννοια της αβεβαιότητα και της συμπεριφοράς ρίσκο. Ωστόσο, είναι διαφορετική η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ως μέσω ψυχαγωγίας μια κατάστασης δηλαδή που μερικές φορές περιλαμβάνει και ένα χαμηλό ρίσκο (όταν ο παίκτης ξοδεύει λίγα χρήματα ) και της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια όπου ο παίκτης οδηγείται στην υπερβολή παίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, αφιερώνοντας πολύ χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Αυξάνοντας το ρίσκο αυξάνεται και η αβεβαιότητα λόγω της ίδιας της φύσης των τυχερών παιχνιδιών, με απρόβλεπτες προσωπικές και κοινωνικές συνέπειες στο άτομο.

 

Η αναζήτηση των αιτιολογικών παραγόντων που ωθούν κάποιον στα τυχερά παιχνίδια δε έχει μια γραμμική μορφή. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί η ύπαρξη μιας επιβαρυντικής συνθήκης στη ζωή ενός ατόμου για να προβλέψουν ή να ερμηνεύουν την σχέση του με τον τζόγο. Μπορεί για κάποιους να αποτελεί «ελπίδα» στα οικονομικά τους προβλήματα για κάποιους άλλους μια μορφή συντροφιάς και ενασχόλησης τον ελεύθερο χρόνο τους, για κάποιους πάλι μια ψυχαγωγία ή μια μορφή κοινωνικοποίησης. Από το σημείο όμως αυτό μέχρι και να καταστεί μια τέτοια συμπεριφορά προβληματική για το άτομο και τους γύρω του υπάρχει μια απόσταση.

 

Ο παθολογικός τζόγος δεν αναπτύσσεται σε ένα άτομο από την επαφή του και μόνο με τα τυχερά παιχνίδια, όπως δεν γίνονται αλκοολικοί όλοι όσοι δοκιμάζουν αλκοόλ. Κλιμακώνεται και εκδηλώνεται όταν σε ένα άτομο υπάρχουν συνθήκες που ευνοούν αυτή την συμπεριφορά. Η παραπάνω διαπίστωση δεν εξηγεί βεβαία γιατί κάποια υπό τις ίδιες ψυχοπιεστικές συνθήκες δεν εμφανίζουν μια τέτοια συμπεριφορά, ενώ κάποια άλλα έχουν μειωμένες αντιστάσεις. Η ιδιοσυγκρασία του ατόμου, τα ατομικά του γνωρίσματα, η ύπαρξη οικογενειακού υποστηρικτικού πλαισίου, οι ευρύτερες οικονομοκοινωνικές συνθήκες, αποτελούν μερικές μονό από τις παραμέτρους που θα ευνοήσουν ένα άτομο (ή αντίστοιχα θα το αποτρέψουν) από το να αναπτύξει μια εθιστική συμπεριφορά με τον τζόγο.