Οι σκοποί μας

1. Η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών κάθε είδους και αλκοόλ
2. Η παροχή υποστήριξης και κάθε είδους βοήθειας σε εξαρτημένα άτομα για την επιτυχή απεξάρτησή τους από τις ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ
5. Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή, κατανόηση, υποστήριξη και κάθε είδους αρωγή στα εξαρτημένα άτομα
8. Η φιλοξενία εξαρτημένων και πρώην εξαρτημένων χρηστών ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλο να φιλοξενήσει άτομα, καθώς και τη σίτισή τους.
9. Η ψυχολογική υποστήριξη με αυτογνωσιακά γκρουπ.
10. Οι ατομικές συνεδρίες με ειδικούς θεραπευτές.
11. Η διενέργεια ανοικτών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικών συναντήσεων,
12. Η παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (π.χ. μαθητές, νέοι γενικώς, στρατευμένοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες, επαγγελματίες, δημοσιογράφοι), δηλαδή σε άτομα που δεν έχουν άμεση εμπλοκή στο θέμα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών με στόχο α) την παροχή ορθής και έγκυρης πληροφόρησης και β) την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης της χρήσης ουσιών μέσα από τη μείωση της ζήτησης και τη πρόληψή των, εν γένει, εξαρτήσεων μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις.
13. Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης που αποσκοπούν στη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην επίτευξη του ευ ζην, μέσω: α) της ανάδειξης και ενίσχυσης των λειτουργικών στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου β) της ενίσχυσης και αναδόμησης των βασικών κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, εκπαιδευτική κοινότητα, γειτονιά, κοινωνικές ομάδες κ.ά.) και γ) της ορθής και έγκυρης πληροφόρησης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και το πρόβλημα της εξάρτησης.
14. Η παροχή πληροφοριών προς άτομα εξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ή και άλλες εν γένει εξαρτήσεις και άτομα του περιβάλλοντος τους με σκοπό να τους ενημερώσει για τις υπάρχουσες δυνατότητες θεραπείας και απεξάρτησης.
Το Κέντρο Αυτογνωσία αποτελεί μια λειτουργική κοινωνική δομή στήριξης που παρέχει πρακτική υποστήριξη σε όλους τους εξαρτημένους καθώς ενημέρωση και κινητοποίηση στο ευρύ κοινό μέσω ομιλιών . Η επισκεψιμότητά του αποτελεί την απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχουν κερδίσει οι επαγγελματίες της ομάδας μας, κάτι που είναι δύσκολο να συμβεί και επίσης απαιτεί πολύ χρόνο.Έτος ίδρυσης
2008